„Nowoczesne organizacje zauważają, że dopiero zdolności, doświadczenia, wiedza, umiejętności i inne cechy, jakie posiadają pracownicy, mogą prowadzić firmę do realizacji jej strategii, zaspokojenia potrzeb klientów, sprostania warunkom dyktowanym przez konkurencję.”

„Kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje przedsiębiorstwo.” (T. Rostkowski)

Diagnozujemy, Rozwijamy i Wspieramy organizacje w Rozwoju Kompetencji kluczowych do osiągania Sukcesów

Rozwijamy kompetencje pracowników i zespołów pracowniczych.

Badamy, Rozwijamy i Wzmacniamy:

  

Przygotowujemy pracowników do wprowadzanych przez organizacje zmian w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

- wdrożenie systemu zarządzania przez cele

- wdrożenie systemu ocen okresowych

- tworzenie polityki antymobbingowej

- wdrożenie usprawnień mających na celu eliminację stresorów tkwiących w organizacji i innych czynników obniżających efektywność organizacji.

Od 2007 roku rozwinęliśmy  kompetencje pracowników około 100 organizacji poprzez szkolenia i coaching.  Dla ponad 20 organizacji realizowaliśmy kilkuletnie projekty szkoleniowo-coachingowe. 

Tylko w ciągu ostatniego roku w naszych szkoleniach wzięło udział około 1000 pracowników. Tylko dla jednego Klienta z branży usług pocztowych przeprowadziliśmy 45 szkoleń z zarządzania przez cele.

Tylko dla jednego Klienta z branży usług finansowych przeprowadziliśmy 1000 h coachingu. Tylko w ciągu ostatniego roku przygotowaliśmy ponad 300 pracowników jednej firmy do wprowadzanych zmian w zakresie systemów zarządzania zasobami ludzkimi. 

DIAGNOZUJEMY

KOMPETENCJE

ROZWIJAMY

KOMPETENCJE

WSPIERAMY W  ROZWOJU KOMPETENCJI 

PRACOWNIK

Ocena kompetencji pracownika poprzez:

 • Testy psychologiczne
 • Ankiety i kwestionariusze
 • Ustrukturyzowane wywiady
 • Obserwację w miejscu pracy
 • Development Center

 • Szkolenia grupowe
 • Szkolenia indywidualne
 • Treningi umiejętności

 • Szkolenia follow up
 • Coaching
 • Doradztwo
 • Wsparcie bezpośrednio w miejscu pracy

ZESPÓŁ PRACOWNICZY

Ocena mocnych i słabych stron zespołu, diagnoza etapu jego rozwoju poprzez:

 • Ankiety i kwestionariusze
 • Pogłębione wywiady
 • Obserwację sposobu pracy
 •  Teambuilding (budowanie i rozwój zespołu)
 • Szkolenia z współpracy i wspólnego osiągania celów
 • Szkolenia z rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Szkolenia dla zespołów międzykulturowych

 Moderacja warsztatów:

 • wypracowania rozwiązań problemów we współpracy
 • wypracowania sposobów podejmowania decyzji
 • rozwiązania konfliktów w danym zespole

ORGANIZACJA

Ocena systemów zarządzania:

 • systemu zarządzania przez cele
 • systemu ocen okresowych
 • polityki antymobbingowej

Diagnoza organizacji pod kątem:

 • czynników stresogennych tkwiących w organizacji
 • czynników zmniejszających efektywność w pracy tkwiących w organizacji

 Szkolenia dedykowane dla organizacji (zarządu i menedżerów) z zakresu:

 • wprowadzanego systemu zarządzania przez cele
 • wprowadzanego systemu ocen okresowych
 • wprowadzanej polityki antymobbingowej

Szkolenia dedykowane dla całej organizacji w celu wprowadzenia określonego standardu (np. standard prowadzenia zebrań w całej organizacji)

 Wprowadzenie działań usprawniających na płaszczyźnie organizacji poprzez:

 • moderację pracy zespołów usprawniających  (np. kółek zdrowia/ niem.Gesundheitzirkel)
 • wypracowania standardów zwiększających efektywność organizacji (np. standard prowadzenia zebrań pracowniczych).