Zakończyliśmy realizację projektu.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie. 

ROZWIJAMY SKRZYDŁA

TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI DLA MIKROFIRM

 Zakończyliśmy realizację projektu.

Projekt obejmował  szkolenia z zakresuRozwijamy skrzydla

Umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej: 

 • Zarządzanie sobą w czasie i automotywacja
 • Radzenie sobie ze stresem i porażkami
 • Asertywność 

Umiejętności sprzedażowo- negocjacyjnych: 

 • Techniki sprzedaży
 • Techniki negocjacji
 • Profesjonalna obsługa klienta
Zapraszamy na stronę projektu: www.rozwijamyskrzydla.com.pl. Strona umożliwia zgłoszenie się online na szkolenie.

Zapraszamy na naszą stonę na Facebooku: 

https://www.facebook.com/competence.szkolenia, zapoznaj się z opiniami uczestników innych naszych szkoleń.

AKTUALNOŚCI:

Zakończyliśmy realizację szkoleń grupowych w ramach projektu.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie. 

 

Rekrutacja do projektu została zakończona

Rekrutacja do projektu pt. „Rozwijamy skrzydła – techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm”  trwa.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • prowadzą mikroprzedsiębiorstwo, którego jednostka organizacyjna znajduje się na terenie jednego z miast:  Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy lub
 • są zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie jednego z miast; Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy (umowa o pracę).

Uczestnicy w ramach projektu  będą uczestniczyć bezpłatnie w szkoleniach z umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej  (zarządzanie sobą w czasie i automotywacja, radzenie sobie ze stresem i porażkami, asertywność); sprzedażowo- negocjacyjnych  (techniki sprzedaży, techniki negocjacji, profesjonalna obsługa klienta) oraz w szkoleniu indywidualnym, będącym rozwinięciem szkoleń interpersonalnych i sprzedażowo-negocjacyjnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Wszystkie informacje na temat projektu znajdziesz w poniższej prezentacji

Pobierz prezentację multimedialną

 

Do kogo skierowany był projekt?

Projekt skierowany do mikroprzedsiebiorców oraz pracowników mikrofirm:

 • są mikroprzedsiębiorcą (osoby wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu, wspólniczki spółek cywilnych) i ich firma posiada jednostkę organizacyjną na terenie jednego z miast: Sosnowiec, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Tychy, lub
 • są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę w mikroprzedsiębiorstwie, które posiada jednostkę organizacyjną na terenie jednego z miast: Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy.

Każdy z  uczestników zostaje oddelegowany do udziału w szkoleniach w ramach projektu przez przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony lub które prowadzi. Przedsiębiorstwo aby zostało objęte wsparciem musi się kwalifikować do uzyskania pomocy de minimis (rodzaj dotacji).  Przewiduje się, iż wsparciem zostanie objętych 120 mikroprzedsiębiorstw. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 180 osób.

 

 Jakie wsparcie otrzymali uczestnicy projektu?

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą bezpłatnie uczestniczyć w:

- jednym wyjazdowym szkoleniu z umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej,

- dwóch szkoleniach z umiejętności sprzedażowo- negocjacyjnych,

-  jednym szkoleniu indywidualnym.

Uczestnicy korzystają z wszystkich trzech w/w form wsparcia.

Szkolenia z umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej- 18 szkoleń wyjazdowych:

 • Zarządzanie sobą w czasie i automotywacja (wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów, planowanie czasu pracy, godzenie ról) 16h
 • Radzenie sobie ze stresem i porażkami  (przyczyny i działanie stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody pozytywnego myślenia, radzenie sobie z porażkami) 16h
 • Asertywność (stawianie granic, wyrażanie opinii i obrona własnego zdania, asertywna odmowa, wyrażanie i przyjmowanie pochwał i krytyki, reakcja na atak werbalny, wyrazanie uczuć) 16h

Szkolenia z umiejętności sprzedażowo - negocjacyjnych - 36 szkoleń stacjonarnych :

 • Techniki sprzedaży  (aktywna sprzedaż, prezentacja oferty, odpieranie zarzutów) 16h
 • Techniki negocjacji  (prowadzenie negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne, obrona przed manipulacją) 16h
 • Profesjonalna obsługa klienta (wyznaczniki profesjonalnej obsługi klienta, czynniki zadowolenia klienta, komunikacja z klientem, typy klientów, rozwiązywanie trudnych sytuacji- reklamacja, radzenie sobie z emocjami swoimi i klienta) 16h

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. W trakcie szkoleń zostanie zapewniona przerwa kawowa i obiad. Podczas szkolenia wyjazdowego zostanie zapewniony nocleg, wyżywienie i transport.

 

Gdzie odbywały się szkolenia?

Szkolenia wyjazdowe odbędą się w miejscowości górskiej w województwie śląskim w weekendy.

Szkolenia stacjonarne odbywały w dni robocze lub w weekendy w salach konferencyjnych na terenie miast: Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Tychy.

 

 

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Rozwijamy skrzydła- techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm”

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-24-013/13-00

Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz 
Okres realizacji projektu: luty 2014 – czerwiec  2015

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl