Aktualności:

Zakończyliśmy realizację projektu "Pewna swoich możliwości".  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom za udział w projekcie. 

 PEWNA SWOICH MOŻLIWOŚCI – WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I AWANSU ZAWODOWEGO KOBIET

Projekt został zakończony

Projekt obejmował bezpłatne szkolenia dla kobiet z zakresu: 

Umiejętności interpersonalnych:

 • Zarządzanie czasem i automotywacja
 • Radzenie sobie ze stresem, work-live balance 
 • Negocjacje 
 • Asertywność 

Umiejętności kierowniczych: 

 • Podstawy kierowania 
 • Komunikacja w pracy kierownika 
 • Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z emocjami 

Zapraszamy na naszą stonę na Facebooku:  https://www.facebook.com/competence.szkolenia, zapoznaj się z opiniami uczestniczek.

Zapraszamy do lektury artykułu w Gazecie Wrocławskiej (13.01.2014)  na temat projektu (pobierz).

AKTUALNOŚCI:

(31.12.2014) 

Zakończyliśmy realizację projektu. W ramch projektu 92 przedsiębiorstwa i 158 kobiet zostało objętych wsparciem i z powodzeniem zakończyło udział w projekcie.  

(17.11.2014)

Zakończyliśmy działania szkoleniowe w ramach projektu"Pewna swoich możliwości".  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom za udział w projekcie. 

 (15.11.2014) Zakończyliśmy rekrutację do projektu.

  

(18.12.2013) Rekrutacja do projektu pt. „Pewna swoich możliwości – wspieranie konkurencyjności, skuteczności i awansu zawodowego kobiet”  trwa.  Rekrutacja będzie trwała od listopada 2013 r. do listopada 2014 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie pracujące kobiety z Dolnego Śląska, które:

 • prowadzą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo na terenie woj. dolnośląskiego lub
 • są zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach na terenie woj. dolnośląskiego (umowa o pracę).

Uczestniczki w ramach projektu  mogą uczestniczyć bezpłatnie w szkoleniach z umiejętności interpersonalnych (negocjacje, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, asertywność) i kierowniczych (kierowanie, prowadzenie rozmów pracowniczych, rozwiązywania konfliktów).

INFORMACJE O PROJEKCIE:


Wszystkie informacje na temat projektu znajdziesz w poniższej prezentacji.

POBIERZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

 

Do kogo skierowany był projekt?

Projekt skierowany był do pracujących kobiet, mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego, które:

 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu, wspólniczki spółek cywilnych) i ich firma posiada jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska lub
 • są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwie, które posiada jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska.

Wsparciem zostało objętych 92 przedsiębiorstwa. W szkoleniach w ramach projektu wzięlo udział 158 pracujących kobiet.

Jakie wsparcie otrzymały uczestniczki projektu?

Uczestniczki zakwalifikowane do udziału w projekcie mogły bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z umiejętności interpersonalnych i/lub szkoleniach z umiejętności kierowniczych.

Szkolenia z umiejętności interpersonalnych - 12 szkoleń (3 edycje 4 szkoleń):

 • Zarządzanie czasem i automotywacja (wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów, planowanie)
 • Radzenie sobie ze stresem, work-live balance (stresory i sposoby radzenia sobie ze stresem)
 • Negocjacje (istota negocjacji, strategia i techniki)
 • Asertywność (stawianie granic, obrona własnego zdania, odmowa, reakcja na atak werbalny)

Szkolenia z umiejętności kierowniczych - 12 szkoleń (4 edycje 3 szkoleń) + 3 dodatkowe szkolenia według potrzeb:

 • Podstawy kierowania (rola i zadania kierownika, style zarządzania, delegowanie, wyznaczanie celów)
 • Komunikacja w pracy kierownika (modele i techniki komunikacji, prowadzenie rozmów pracowniczych, udzielanie informacji zwrotnej)
 • Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z emocjami (identyfikacja przyczyn konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów, zarządzanie emocjami)

W ramach szkoleń uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. W trakcie szkoleń zostanie zapewniona przerwa kawowa i obiad.

 

Kiedy i gdzie odbywały się szkolenia?

Szkolenia odbywały się w dni robocze lub w weekendy w następujących lokalizacjach:

 • Lubin/Głogów
 • Legnica

 

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Pewna swoich możliwości – wspieranie konkurencyjności, skuteczności i awansu zawodowego kobiet”

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Nr projektu: UDA-POKL.08.01.01-02-189/12-00

Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – grudzień 2014

 

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl